Sosiaalinen media

Facebook, Twitter ja LinkedIn ovat esimerkkejä sosiaalisen median kanavista. Käsitteellä sosiaalinen media tarkoitetaan verkkoympäristöä, jossa käyttäjän on tiedon vastaanottamisen lisäksi mahdollista myös tuottaa ja jakaa sisältöä. Esimerkiksi Twitterissä käyttäjä pystyy siis paitsi selailemaan twiittejä uutisvirrassaan, myös tekemään niitä itse ja jakamaan muiden käyttäjien twiittejä. Sosiaalinen media on siis vuorovaikutteinen median muoto, jossa käyttäjät voivat viestien jakamisen lisäksi niin rakentaa, kuin ylläpitääkin, sosiaalisia suhteitaan.Sosiaalinen media on verrattain nuori käsite ja kokoajan kehittyykin uusia ja erilaisia sosiaalisen median palveluita. Suosittuja palveluita ovat esimerkiksi Instagram, Snapchat, Twitter ja WhatsApp. Näiden palvelujen lisäksi muun muassa jo vuosia käytössä ollut Facebook pitää yhä pintansa.Vaikka sosiaalinen media saatetaan nähdä vain nuorison villityksenä, käyttävät sitä jo yhä useat yli 50-vuotiaatkin. Yrityksillekin on tärkeää tänä päivänä näkyä sosiaalisessa mediassa ja sen käyttö kuuluukin melkeinpä jokaisen yrityksen markkinointisuunnitelmaan. Sosiaalisen median käytön onnistumisesta eri yritysten osalta voidaan toki olla montaa mieltä. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, ettei pelkkä näkyminen riitä, vaan on myös tuotettava kiinnostavaa sisältöä.Sosiaalista mediaa on kutsuttu myös yhteisölliseksi mediaksi. Termi ei osu kovinkaan kauas totuudesta, sillä sitähän sosiaalisen median käyttö juuri on, yhteisöllistä. Yhteisöjä voivat olla vaikkapa Facebook- tai WhatsApp-ryhmät. Koska ryhmien muodostuminen ei ole riippuvainen niiden jäsenten fyysisestä sijainnista, pienentää sosiaalinen media osaltaan maailmaa. Koska sosiaalinen media elää nopeasti, emme varmasti osaa vielä edes aavista mitä tällä kentällä tulee muutaman vuoden sisällä tapahtumaan.