Intranet

Intranet on yksityinen verkko, joka on vain tietyn organisaation henkilökunnan käytössä. Yleensä laaja kirjo informaatiota ja palveluja organisaation IT-järjestelmistä on intranet-verkon saatavilla, eikä verkko siksi ole julkinen. Yksi koko yrityksen kattava intranet-järjestely saattaa olla organisaation tärkein kommunikaation ja yhteistyön väline; intranet-verkko luo lähtökohdan tiedostojen jakamiselle ja tietokannan hyväksikäytölle useissa eri projekteissa.Intranet-verkot alkoivat levitä vuonna 1994 ja Microsoftin julkaisema kaikkien ilmaiseksi ladattava palvelin helpotti sen käyttöönottoa. Intranetiä käytetään tuottamaan työkaluja, kuten yhteistyö- (työryhmät ja telekonferenssit) tai yrityshakemisto-, myynti- ja asiakashallinnan työkaluja. Verkkoa voidaan käyttää myös esimerkiksi projektinhallinnassa edistämään tuottavuutta ja yrityskulttuurin muuttamiseksi. Esimerkki tästä voisi olla kun suuri määrä työntekijöitä keskustelee avainkysymyksistä intranet-foorumissa soveltaen yrityksen liiketoimintaan liittyviä asioita – tämä voi johtaa uusien ideoiden syntyyn tai tuottavuuden ja laadun paranemiseen.Suurissa intraneteissa verkkosivujen liikenne on usein yhtä laajaa kuin julkisten verkkosivujen liikenne ja sitä voidaan ymmärtää paremmin erilaisten web-mittariohjelmistojen avulla, jotka seuraavat yleistä toimintaa. Käyttäjäkyselyitä voidaan totta kai myös käyttää parantamaan intranet-verkkosivujen tehokkuutta. Suuret yritykset suovat työntekijöilleen pääsyn intranetin kautta myös julkiseen internetiin palomuuripalvelimia hyödyntäen. Palomuurin kykenevät seulomaan tulevat ja lähtevät viestit ja täten pitämään turvallisuuden ennallaan.Maailman käytetyin ohjelma intranettien luomiseen on Microsoft SharePoint. Arvioiden mukaan jopa 50 prosenttia kaikista maailman intranet-järjestelmistä on luotu SharePointia hyväksikäyttäen. Myös IBM:llä ja esimerkiksi WordPressillä on omat intranet-ohjelmistonsa.