Extranet

Extranet on verkkosivusto, jonka avulla voidaan suoda yrityksen kumppaneille, myyjille, tavarantoimittajille tai valtuutetulle asiakasryhmälle pääsy yleensä osajoukkoon tiedoista jotka ovat organisaation intranetissä. Extranet tarjoaa valtuutetuille osapuolille pääsyn tarvittaviin palveluihin ilman pääsyn myöntämistä organisaation koko verkkoon. Historiallisesti termi oli ajoittain käytössä myös kahden organisaation VPN:n avulla keskenään jakaman intranet- verkoston merkityksessä.1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa useat teollisuudenalat alkoivat käyttää termiä “extranet” kuvaamaan keskitetysti jaettua tietoa arkistoissa (ja tähän liittyvissä sovelluksissa). Tämä toteutettiin netissä valtuuttamalla vain tietyt jäsenet tiedostojen käyttäjiksi, ja siitä oli hyötyä esimerkiksi maantieteellisesti hajallaan olevissa yhtiöissä tai monen yhtiön yhteisissä projekteissa. Esimerkiksi rakennusalalla projektiryhmät voivat käyttää projektin extranetiä jakaessaan piirustuksia, valokuvia ja asiakirjoja – ja käyttää online-sovelluksia merkitsemään ylös ja kommentoimaan sekä hallitsemaan ja raportoimaan hankkeeseen liittyvää viestintää.Vuonna 2003 Englannissa useasta alan johtavasta toimijasta muodostui verkosto Construction Collaboration Technology Providers (NCCTP) edistämään teknologian leviämistä ja perustamaan standardeja eri informaatiojärjestelmien välille. Samantyyppistä rakentamisen teollisuudenalaan keskittynyttä teknologiaa on kehitetty myös Yhdysvalloissa, Australiassa ja muualla Euroopassa.Extranetista on monenlaista hyötyä. Sen avulla voidaan vaihtaa suuria määriä dataa Electronic Data Interchangea käyttäen (EDI), voidaan jakaa tuotekatalogeja yksinomaan kauppakumppanien kanssa ennen massajulkaisua, tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa yhteisissä kehittämishankkeissa, kehittää ja käyttää koulutusohjelmia muiden yritysten kanssa ja tarjota tai käyttää yhden yrityksen tarjoamia palveluja konsernin muissa yhtiöissä – tästä esimerkkinä verkkopankkisovellus jota hallinnoi yksi yritys mutta joka on sidoksissa kaikkiin konsernin yritysten pankkeihin.