Currently browsing category

Vinkit, Page 2

Musiikin suoratoistopalvelut

Suoratoisto- eli stream-palvelut ovat viime vuosien suurin musiikinlevitysilmiö, jossa käyttäjät kuuntelevat musiikkia suoraan verkkopalvelimilta ilman, että nämä lataisivat tiedostoja laitteilleen. Kun vielä …

Webinar-palvelut

Webinar- eli verkkoneuvottelupalvelut tarjoavat kahden tai useamman käyttäjän keskeisiä keskusteluita, joissa hyödynnetään videokuvaa, ääntä sekä tekstiä. Verkkoneuvottelu eroaa videoneuvottelusta siinä, että verkkoneuvottelussa …

Verkkopankki

Tuttavallisemmin puhuttuna nettipankit ovat elektronisia maksujärjestelmiä, joita useimmiten pyörittävät jo aiemmin olemassa olleet fyysiset pankit. Verkkopankki toimii näiden fyysisten pankkien omien kotisivujen …

Extranet

Extranet on verkkosivusto, jonka avulla voidaan suoda yrityksen kumppaneille, myyjille, tavarantoimittajille tai valtuutetulle asiakasryhmälle pääsy yleensä osajoukkoon tiedoista jotka ovat organisaation intranetissä. …

Intranet

Intranet on yksityinen verkko, joka on vain tietyn organisaation henkilökunnan käytössä. Yleensä laaja kirjo informaatiota ja palveluja organisaation IT-järjestelmistä on intranet-verkon saatavilla, …

Verkon viihdepalvelut

Teknologian ottaessa huimia harppauksia eteenpäin vuodesta toiseen myös me kuluttajat löydämme uusia tapoja viihdyttää itseämme. Erityisesti viihdepalveluiden maailmassa koetaan suurenmoisia muutoksia digitalisoinnin …

Verkkokaupat

Uusi länsimainen yritystoimintamalli ei perustu enää suureksi osaksi valmistukseen. Päinvastoin, uusi yrittäjyysmuoto perustuu joko digitaalisen vallankumouksen luomiin mahdollisuuksiin tai vaihtoehtoisesti logistiikkapalveluihin. Yksi …

Pankkien verkkopalvelut

Sähköisten palveluiden määrä kasvaa vuodesta toiseen. Osasyynä voidaan pitää IT-vallankumouksen luomia yhteiskunnallisia muutoksia, joiden kautta joustavuus ja ”pakko saada heti” -asenne pakottavat …